Türkiye’nin En Zengin Madenleri

İş güvenliği ve çevre ile ilgili gereksinimler devamlı kontrol altında tutulmakta, çalışma yapılan sahalar uygun hale getirildikten sonra teslim edilmektedir.

Detaylı İncele...

İş Sağlığı ve Güvenliği

Abc Madencilik’in en önemli varlığı çalışanlarıdır. Şirketimizde, hayata ve yaşam kalitesine verilen değerle paralel olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son derece önemlidir ve çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.

Detaylı İncele...

Maden Üretimi

Ocaklarımızda ağırlıklı olarak hematit ve götit cevher üretilmekle beraber, Karamadazı ocağımızda zenginleştirmeye elverişli manyetit cevher üretimi de yapılmaktadır.

Detaylı İncele...

Kömür Çıkarma Teknikleri

Kömür yatakları başlıca iki yöntemle işletilir: Açık tavanlı madencilik ve yeraltı madenciliği. Seçilen yöntem, damarın kalınlığına, damarın derinliğine ve eğimine, birikimin konumuna, yüzey topografyasına, alan özelliklerine ve çevre koşullarına göre belirlenir.

Detaylı İncele...

Kömür

Yeterli miktarda yanıcı ve organik bileşikler içeren, doğal halde veya bazı değişimlerden sonra yakacak olarak kullanılabilen ve karbon, hidrojen, oksijen ile azot içeren kayaçlara mineral yakıtlar denir. Mineral yakıtlar üç büyük grupta toplanırlar: bitümlü şist, petrol ve kömür.

Detaylı İncele...
Banner Alani

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

info@siteismi.com